# فرهنگی

نیمه شعبان

تاچند بنالم زارشب تابه سحرازهجر کوکب شمرم هرشب شاید که سحرآید یارب زغمش تاچندخونم به جگرآید بنشسته سرراهش شایدزسفرآید   بودیادتوماراقوت دل منورشدزیادت ساحت دل به هراندازه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید