نیمه شعبان

تاچند بنالم زارشب تابه سحرازهجر

کوکب شمرم هرشب شاید که سحرآید

یارب زغمش تاچندخونم به جگرآید

بنشسته سرراهش شایدزسفرآید

 

بودیادتوماراقوت دل

منورشدزیادت ساحت دل

به هراندازه دل مهرتودارد

همان اندازه باشد قیمت دل

مرابه روشنی آفتاب مهمان کن

مرابه جرعه ای ازنورناب مهمان کن

خدامارابه هجرت مبتلاکرد

عجب دردی بلای جان ماکرد

 

میدان عمل خالیست

اودرپی سرباز است

چون ماهمه سرداریم

سردارنمیاید

اللهم عجل لولیک الفرج

 

/ 0 نظر / 22 بازدید