دجالواره

این قسمت سوالاتی برای تامل:

آیا شبکه های ماهواره ای با دین وارزش ها وفرهنگ ما سازگارند ؟

چرا افراد متدین علاقه ای به استفاده از ماهواره ندارند؟

شبکه هایی که به نام دین در صدد اختلاف افکنی بین مسلمانان هستند چرا و چگونه حمایت وپخش میشوند؟

چرا در برنامه های ماهواره ای بروجود مشروبات الکلی برسرسفره اصرارمیکنند؟

چراافراد متدین را درکنار غیر متدینان به صورت کاملا صمیمی و راحت به نمایش می گذارند؟

دلیل این همه تاکیدبرتساهل و تسامح خصوصاازنوع دینی چیست ؟

چرا بعداز ورودماهواره به خانه ها آشفتگی در روابط خانوادگی دیده میشود ؟

ماهواره چگونه بین روابط زوجین تاثیر منفی میگذارد؟

آیا دلیلی میتواند توجیه کننده وجودماهواره در خانه باشد ؟

آیا جلوگیری از حریص شدن فرزندان میتواند توجیه درستی برای حضور ماهواره درخانه باشد ؟

آیا تضمینی هست که ماهواره ببینیم و تاثیری نپذیریم ؟

آیاداشتن ماهواره نشان دهنده امروزی بودن ماست ؟

شبکه های ماهواره ای با میراث شهدای ما چه میکنند؟

به راستی آیااستفاده کنندگان از محتوای ماهواره در قبال آن جواب مناسبی برای ائمه ، اهل بیت ، امام وشهدادارند؟

آیا میدانید ماهواره چه محور هایی را هدف قرار داده است؟

سرمایه گزاران اصلی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان چه کسانی هستند؟

شبکه های ماهواره ای فارسی زبان که همانند قارچ در سال های اخیرروییده اند چه سیاست ها واهدافی رادرقبال مخاطبین دنبال میکنند؟

نسبت سرمایه گذاران این شبکه ها با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکاوصهیونیسم بین الملل به سرکردگی رژیم صهیونیستی چگونه است ؟

برنامه های گوناگون این شبکه ها درقالب فیلم ها ، مستند هاوسریال ها چه نوع سبک زندگی رادرجامعه ایران تبلیغ و ترویج مینمایدواین سبک زندگی با هویت اسلامی ایرانی ما چه نسبتی دارد؟

آیا این شبکه ها به تحکیم خانواده به عنوان هسته اصلی جامعه کمک میکند یابالعکس ، عامل مهمی در فروریختن بنیان خانواده است ؟

آیا شبکه های ماهواره ای برایمان ، حیا، عفت و پاکدامین همسروفرزندانمان می افزایندیا اینکه بسان دزدی عمل میکنند که همه اینهارا به یکباره سرقت میکنند؟

 

آری برای فهم آن روی سکه ماهواره ، باید سوالاتی از این دست پاسخ دهیم وآنگاه اگربربالای بام دیش نبرده ایم نسبت به بالا بردنش بیشتر تامل کنیم واگربرده ایم درحفظ ونگهداری واستفاده ازآن دوراندیشانه تصمیم بگیریم .منبع :

مجله ماهواره یا دجالواره تهیه شده در مرکز تولید اندیشه و پاسخ گویی سازمان بسیج مستضعفین

/ 0 نظر / 24 بازدید