حلقه های صالحین


۸- احساسات و عواطف دانش آموزان را جریحه دار نکنیم.
۹- تلاش کنیم فضایی معنوی بوجود آوریم.
۱۰- سعه ی صدر داشته باشیم و از فضل فروشی بپرهیزیم.
۱۱- وفای به عهد، خوش قولی و تواضع را از یاد نبریم.
۱۲-  آرامش خود را حفظ کنیم.
۱۳- از قضاوت ناصحیح نسبت به متربیان پرهیز کنیم.
۱۴- اشتباهات خود را توجیه نکنیم.
۱۵- از علماء ،بزرگان و شخصیتهای دینی با احترام نام ببریم.
۱۶- از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم.

۱۷- پرگوئی نکنیم، در واقع آنقدر بگوئیم که می توانیم بشنویم.
۱۸- رازدار و محرم اسرار متربی باشیم.
۱۹- از تعصب بیجا بپرهیزیم.
۲۰- از متربی توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم.
۲۱- رسا و روان بودن کلمات و جملات را رعایت کنیم.
۲۲- از داشتن تکیه کلام پرهیز کنیم.
۲۳- در جلسه ذوق و سلیقه به کار ببریم.
۲۴- آرام و شمرده صحبت کنیم.
۲۵- ساده تدریس کنیم ؛اما عمیق.
۲۶- در املاء کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنگاریم.
۲۷- ذوق و استعداد متربیان را شناسایی و هدایت کنیم.
۲۸- بین متربیان رقابت سالم و مثبت ایجاد کنیم.
۲۹- در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم.
۳۰- به همه توجه و نگاه یکسان داشته باشیم.
۳۱- با متربی همدردی کنیم.
۳۲- از تشویق به موقع غافل نشویم.
۳۳- سخن متربی را بی مورد قطع نکنیم.
۳۴- کارها و فعالیتهای مربوط به حلقه را بین متربیان تقسیم و به آنها مسئولیت بدهیم.
۳۵- در هنگام موعظه ، خود را مخاطب اصلی قرار دهیم.
۳۶- به مقررات محیط  احترام بگذاریم.
۳۷- سعی کنیم کردار و رفتار خوبی از خود نشان دهیم.
۳۸- پیش از جلسه، شناختی اجمالی از وضعیت ، موقعیت و سطح معلومات متربیان بدست آوریم.
۳۹- بیش از اندازه در کار متربیان ، خود را دخالت ندهیم.
۴۰- به کار خویش ایمان داشته باشیم.
۴۱- سعی کنیم شخصیت خویش را پیش متربیان سبک نکنیم.
۴۲-مقررات خشک و افراطی را از حلقه دور کنیم.
۴۳- نسبت به فعالیت متربیان بی تفاوت و بی توجه نباشیم.
۴۴- در آموزش از گروه گرائی و خط بازی خودداری کنیم.
۴۵- بر موضوعات جاری ، تسلط و از آن اطلاع کافی داشته باشیم.
۴۶- در افزایش آگاهیها و محتوای علمی خود بکوشیم.
۴۷- به سؤالات متربیان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهیم.
۴۸- مطالعه پیش از تدریس و آمادگی قبلی جهت آموزش داشته باشیم.
۴۹- برنامه ریزی داشته باشیم.
۵۰- از ابتکار و خلاقیت در جلسات استفاده کنیم.
۵۱- از روشهای تدریس و نحوه ی به کار گیری آنها آگاه باشیم.
۵۲- به کیفیت شروع ، ادامه و پایان جلسه توجه داشته باشیم.
۵۳- بتنوع را فراموش نکنیم.
۵۴- از تجربیات دیگران استفاده کنیم.
۵۵- در هر جلسه مطالب نو وتازه ای بیان کنیم.
۵۶- سعی کنیم متربیان در ارتباط با مطالب بیان شده ما فعالیت عملی داشته باشند.
۵۷- متربی را نسبت به یادگیری تشنه کنیم.
۵۸- در صورتی که احساس خستگی در چهره متربیان مشاهده کردیم، از ادامه جلسه خودداری کنیم.
۵۹- سعی کنیم همواره اشکالات خود را رفع کنیم.
۶۰- موضوع و عنوان جلسه را در ابتدای تدریس مشخص و بازگو کنیم.
۶۱- جلسه را مرحله به مرحله پیش برده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهیزیم.
۶۲- بیش از اندازه ی معمول به جزوه ، کتاب و یا متن نگاه نکنیم.
۶۳- از طرح شبهات و اشکالات بدون جواب بپرهیزیم.
۶۴- جمع بندی جلسه را در انتها فراموش نکنیم.
۶۵- از داشتن لحنی یکنواخت و تن صدای ثابت بپرهیزیم.
۶۶- در هنگام جلسه ، از عوامل محیطی غاقل نشویم.
۶۷- دقت کنیم مسائل ارائه شده در حد توان متربیان باشد.
۶۸- در هنگام جلسه از وسائل و امکانات آموزشی موجود حداکثر بهره را ببریم.
۶۹- در هنگام جلسه حتی الامکان از مثال استفاده کنیم.
۷۰- خلاصه ی درس را در انتهای جلسه بازگو و از متربیان نیز بخواهیم.
۷۱- ظاهری آراسته و منظم داشته باشیم و در نظر بگیریم که زیبایی ، سادگی است .
۷۲- در کارهایمان نظم داشته باشیم تا الگوئی مناسب برای متربی باشیم.
۷۳- نتایج جلسات را بررسی کنیم تا نقاط ضعف و قوت را بیابیم.
۷۴- در هنگام خشم، بر احساسات و عواطف خود غلبه کنیم.
۷۵- در تمام کارهای خود ، قاطعیت و برش داشته باشیم.
۷۶- متربی را در بالا رفتن از نردبان علم و معرفت یاری کنیم.
۷۷- در هنگام تدریس سعی کنیم تمام توجه متربیان را به خود جلب کنیم.
۷۸- فرصت انتقاد از خود را به متربیان بدهیم.
۷۹- از اینکه نسبت به پاسخگوئی به برخی از سؤالات قادر نیستیم ، هراس به خود راه ندهیم و به راحتی اقرار کنیم که پاسخ آن را نمی دانیم.
۸۰٫ از قبل روش تدریس را مطالعه نماییم

منبع : وبسایت سربازان جوان

/ 2 نظر / 11 بازدید
بسیج دانشجویی مهاباد

سلام بر همسنگران گرامی/ شما با افتخار توسط بسیج دانشجویی مهاباد لینک شدید در صورت تمایل مارا در وبتون لینک کنید/ منتظر حضور گرم شما در عرصه فضای مجازی هستیم/ یاحق

خاطره

سلام این لوگوی صالحین رو خودتون طراحی کردین یا مال کل صالحینه ؟ مام برا حلقه مون میتونیم ازش استفاده کنیم؟ لطفا جواب رو برام میل کنید