ایران هسته ای

این نیز بگذرد

ایران هسته ای خواهد ماند

شهدا ی هسته ای شرمنده ایم!!!!!!

مرگ برآمریکا

مرگ بر انگلیس

مرگ بر اسرائیل

جان کری - دیشب:
◥تا سال گذشته ما بر سر غنےسازی 20درصدی ای با ایران مذاکره می‌کردیم که اکنون دیگر وجود ندارد و این موفقیت بزرگ ماست…
ایران به تعهدات‌ش عمل کرده ولـــے ؛ اینجا جای اعتماد نیست و 【تحـــریم‌‌ها】 به قوت خود باقیست….◣

◆◇◆

دکتر سعید جلیـلے:
◥ما می‌دانستیم طرف مقابل بدعهد است و برای همین می‌گفتیم تاخیر در غنی‌سازی 20درصد باید با 【لغــو تحـــریم‌های اصــلی】 باشد…
✔ نمیشد اصــلی‌ترین برگ برنده خود را بدهیم در ازای تحــریم‌های کوچکی که در آینده قرار است وضع شود….◣

/ 0 نظر / 22 بازدید