طرح صالحین بسیج

 

مقدمه/
هدف/
منظور/
مبانی طرح ازمنظرمقام معظم رهبری/
بهره گیری ازرهنمودهای مقام معظم رهبری /
تشریح مختصر طرح صالحین/
ارکان گروه تربیتی/
کارکردهای گروه تربیتی/
وضعیت شکلی گروه/
فوائد و ثمرات/
ویژگیهای مسئول گروه/
ویژگیهای مربیان/
خروجی ها/
فرایند اجرای طرح در پایگاه/
فرآیند اجرای طرح در نیروی مقاومت بسیج/
تذکر
برای دریافت فایل جاوا (موبایل) روی تصویربالاکلیک کنید

/ 0 نظر / 9 بازدید