شعرروزگارما

روزگاری شهر ما ویران نبود/
دین فروشی اینقدر ارزان نبود
 
صحبت از موسیقی عرفان نبود
هیچ صوتی بهتر از قرآن نبود
دختران را بی حجابی ننگ بود
رنگ چادر بهتر از هر رنگ بود
دختر حجب حیا، قرتی نبود/
خانه فرهنگ کنسرتی نبود
مرجعیت مظهر تکریم بود
حکم او را عالمی تسلیم بود
یک سخن بود و هزاران مشتری
آن هم از لوث قرائت ها بری
وای که در سالهای سیاه دو هزار/
کار فرهنگی شده پخش نوار
ذهن صاف نوجوانان محل/
پر شد از فیلم های مبتذل
پشت پا بر دین زدن آزادگیست
حرف حق گفتن عقب افتادگیست
آخر ای پرده نشین فاطمه/
تو برس بر داد دین فاطمه
بی تو منکر ها همه معروف شد
کینه توزی با ولی مکشوف شد
در به روی رشوه گیران باز شد
دشمنی با نایبش آغاز شد
بی تو دلهامان به جان آمد بیا/
کاردها بر استخوان آمد بیا
گوش کن اینک نوای جنگ را/
قصه ای از شهر بعد از جنگ را
قصه ای پرسوز و تاب و التهاب/
قصه ای تلخ و سراسر اضطراب
قصه شهری که غرق درد بود/ آتش شهوت درونش سرد بودشهر ما شب های خیبر یاد داشت
رمز یا زهرا و حیدر یاد داشت
شهر ما همت درون سینه داشت
با شهادت انس از دیرینه داشت
شهر ما روح خدا در دست داشت
صد هزاران عاشق سرمست داشت
ناگهان این شهر ما بی درد شد
آتش غیرت درونش سرد شد
حال رازها در شهر قصه چپ شده
پوشش خاکی لباس رپ شده
دیگر از جبهه درین جا رنگ نیست
دیگر آن حال و هوای جنگ نیست
یا خمینی ای خلیل بت شکن
خیز و بنگر فتنه های شهر من
جبهه و یاران من گم گشته اند
غرق در نسیان مردم گشته اند
پس چه شد یاد پرستوهای جنگ؟
یاد جبه یاد آن خونین تفنگ
شهر من حجب و حیایت پس چه شد؟
ناله مهدی بیایت پس چه شد؟
ای بسیجی کو صفای جبهه ها ؟/
کفر نگویم کو خدای جبهه ها ؟
ای جماعت ناله ام را بشنوید
/ درد چندین ساله ام را بشنوید
ای شما آن سوی آتش رفتگان
ای شما آغوش لیلا خفته گان
بنگرید این لکه های ننگ را
فتنه های شهر بعد از جنگ را
عده ای با نامتان نان می خورند/
ای شهیدان خونتان را می خورند
جنگ رفت و شهر ما تاریک شد/
راه وصل عاشقان باریک شد
تا شما رفتید مردم ریایی شدند/
و برخی دگر شیمیایی شدند
نه آن شیمایی که در جنگ بود/
نه آن گاز سمی که بی رنگ بود
همانانی که رنگ ریا می زنند/
و بر سینه سنگ خدا میزنند
همانانی که یادی ز دین می کنند
فضا را پر از ادکلن می کنند
به یک چک رشوه خور میشوند
به یک حکم مسئول کل میشوند
همانانی که در بی حجابی تکند
سزاوار یک قبضه نارنجکند
به سنگ تهاجم محک می شوند/
و مثل عروسک بزک میشوند
از اینها بپرسید که مهران کجاست؟/
شلمچه حلبچه فاو و مریوان کجاست؟
از اینها بپرسید که همت که بود؟/
از این ها بپرسید بقایی که بود ؟
از این ها بپرسید که بابایی که بود؟/
رجایی، حسنپور، اللهیاری که بود؟
کسی فکر گلهای این باغ نیست/
کسی مثل آن روزها داغ نیست
همه ناگهان عافیت خو شدند
و یک شب از این رو به آن رو شدند
کسی بر شهیدان سلامی نگفت
رضای خدا را کلامی نگفت
بیایید که مردم بهتر شویم/
در این آبشار خدا تر شویم
بیایید تجدید پیمان کنیم/
نگاهی به قبر شهیدان کنیم
/ 0 نظر / 19 بازدید