آمارشهدای جنگ تحمیلی

آمــار کلــی شــهدای جنــگ تحــمیلی

آمار کلی شهدای جنگ تحمیلی تعداد ۲۱۳،۲۵۵ نفر بوده که شامل

۱۵۵،۰۸۱نفر در درگیری مستقیم با دشمن
۱۶،۱۵۴نفر در حملات دشمن به شهرها
۱۱،۸۱۴نفر در حوادث متفرقه
و سایر موارد ۹،۸۸۹ نفر بوده است

از این آمار تعداد ۱۵۵،۲۵۹ نفر مجرد
تعداد ۵۵،۹۹۶ نفر متأهل
تعداد ۷،۰۵۴ نفر ۱۴ ساله و کمتر
تعداد ۶۵،۵۷۵ نفر بین ۱۵ تا ۱۹ ساله
تعداد ۸۷،۱۰۶ نفر بین ۲۰ تا ۲۳ ساله
تعداد ۲۲،۷۰۳ نفر بین ۲۴ تا ۲۹ ساله
تعداد ۳۰،۸۱۷ نفر ۳۰ ساله و بالاتر
بوده است

آمار شهدا به تفکیک نوع شغل

ردیف

نوع شغل

تعداد

1

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کادر (پاسدار)

23،199

سرباز

16،738

2

ارتش جمهوری اسلامی

کادر (ارتش)

9،089

سرباز

36،965

3

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

کادر (نیروی انتظامی)

2،926

سرباز

5،672

4

شغل آزاد

31،674

5

دانش آموز

32،275

6

دانشجو

2،608

7

روحانی

2،742

8

بیکار

6،128

9

دولتی

26،293

10

بسیج ویژه

2،329

11

خانه دار

3،136

12

کودک

2،906

13

غیر ایرانی

4،565

جمع کل

 

/ 0 نظر / 16 بازدید