شهید علیرضا خاکپور

گنجشکی که نشان 48 شهید را آورده بود

شهید علیرضا خاکپور، در دفترچه خاطراتش آورده است :

منطقه ای چند باربین ما و عراقی ها، توی شلمچه دست به دست شد.نشسته بودم جلوی سنگرکه گنجشکی آمد، چند متری ام روی تل خاکی نشست ، بر و بر نگاهم میکرد

بلندشدم چنددانه نان خشک شده را بردم یک متری اش ، ریختم و برگشتم ولی نخورد. یکی از بچه هاسنگی به طرفش پرتاب کرد که ، گنجشکک من برو خمپاره میخوری ها، پرید . چرخی زدودوباره برگشت ، همان نقطه نشست .یکی دیگر ازبچه ها سنگی دیگر برداشت ، به طرفش پرتاب کرد .پریدو رفت ، چندلحظه بعد ، دوباره برگشت همان نقطه نشست پریدم داخل سنگرگفتم بچه هاسرنیزه ، یکی بیلچه آورد، یکی با سرنیزه زدیم به زمین چند لحظه بعد پوتین خون گرفته ای پیدا شد ، بیشتر کندیم نامرد دشمن ، 48شهید مظلوم بسیجی رو یک جا روی هم دفن کرده بودند.

/ 1 نظر / 20 بازدید
مدیر

با سلام و احترام مطلب شما در سایت کانون بلاگ نویسان استان قم بازنشر داده شد http://www.canunqom.ir/news/156 لطفا لینک مطالب خود را در سایت کانون قرار دهید. باتشکر