پایگاه شهید سید حسین هدایی- قم
 
دوستان و دشمنان بدانند اگر از سرهایمان کوه ها بسازند فرزندانمان هرگز در کتاب تاریخ نخواهند خواند امام خامنه ای را تنها گذاشتند.---- سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

آشنایی با شهید حسین عبداللهی قمی از شهدای خیابان چهارمردان قم

تصاویر

آشنایی باشهید

قسمتی از وصیت نامه

آشنایی باشهید اززبان پدرشهید  ((درادامه مطلب ))

پیوست ها :

آشنایی باشهید سیدحسین هدایی

آشنایی با شهید رضاشریفی

آشنایی باشهید مهدی رجایی اربابی

آشنایی باشهید علی معرفت

آشنایی باشهید محمد معماریان

آشنایی باشهید سید عبدالله برقعی

آشنایی باشهید علی ورزنده


نام : حسین

نام خانوادگی : عبداللهی قمی

نام پدر: علی محمد

محل تولد : قم

تاریخ تولد :1343

تاریخ شهادت :1364/05/24

محل شهادت : چنگوله

نام عملیات :عاشورای 2

محل دفن : گلزارشهدای علی ابن جفعر(ع) – قم

 

 

 

بخش هایی از وصیت نامه ی پاسدارفداکار،

شهید مفقود الاثر حسین عبداللهی قمی

 

پروردگارا، معبودا، امید نا امیدان ، کدام جستجوگراست که به جستجویت برخاست وتورانیافت ، ای رب عظیم مارادرجهت دین تعالی بخش اسلام نصرت وتوفیق بده تاماوسیله خوبی باشیم برای مبارزه بادشمنان ، ماهمه میدانیم که هرچه نصرت نصیب این انقلاب واین امت وامام شدهمه باالطاف تومیباشد خدایا ازتو میخواهیم قبل ازاینکه هردشمن ، توطئه ی خودرابکارببنددتوخود او رانابود ساز، واز تو میخواهیم این رهبررا برای این امت همیشه درصحنه هدایت وراهنمایی این مردم نگاهدار.

هرکدام درراه یاری انقلاب سستی ومخالفت کنیم باید بدانیم که درآن دنیاجوابی برای اعمالمان نخواهیم داشت وباید همه بدانیم که امروزمن و تو مسئولیتمان بیشتر شده چون جمهوری اسلامی هم اکنون نقش اصلی دراین مملکت دارد وباید همه یاری کنیم اگرچه یاوراصلی این انقلاب خداست و ما وسیله ای بیش نیستیم واین رابدانید اگرمامیگوییم مسلمانیم ، مسلمان بودن مهم نیست مسلمان ماندن مهم است طوری نباشد که بایکسری مشکلات ازکوره دربرویم و ازخط اصلی خارج شویم آری اگرما هدف اصلی ازاینکه به این دنیا ی فانی آمده ایم رابدانیم بیشتر سعی میکنیم راهی رادراین دنیا برگزینیم که راه سعادت وخوشبختی رابرای ما درآن دنیا بازکند

اینجانب ازامت همیشه درصحنه میخواهم که همیشه درخط باشند ( خط امام وانقلاب) ورهبرراتنها نگذارند وبه تحصیل وعلم بیشتر بپردازندتادرمملکت هرچه زودتربه شعارنه شرقی نه غربی درتمام ابعاد جامه ی عمل بپوشندوخلاصه ی مطلب درهرزمینه مشت محکمی به مخالفان انقلاب واردنمایند.

 

آشنایی با شهید اززبان پدرشهید :

یکی از شهدای عزیز و افتخارآفرین که درسعادت شهادت درکبلای خونرنگ ایران راپیداکردوباایثارخون وجان خود ازکیان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وحریم قرآن وولایت دفاع کرد .

ایشان درسپاه قم لشگر17 علی ابن ابی طالب (ع) عضوودرجبهه مشغول مبارزه بادشمن متجاوز بعثی عراق گردید

درتحصیلات موفق بود ولی درموقع دفاع ازحریم اسلام و انقلاب اسلامی عضویت درسپاه رابرگزید

دارای اخلاق حسنه وبرخوردی اسلامی بابرادران دینی بود ودرجلسات مذهبی و آموزش قرآن و احکام شرکت میکرد

درعملیات عاشورای 2 ایشان دریکی ازگردان ها حضورداشتند ودرپیشروی عملیات شهد شهادت نوشید پیکرپاکش درجبهه باقی ماند وبعنوان شهیدمفقود الاثرقلمداد شد سالها پیکرمقدس این شهید درجبهه ها بود و خانواده صبوروبزرگواایشان همانند دیگرخانواده های مفقودین درانتظار پیکرپاکش بودند تابعد ازاتمام جنگ درعملیات تجسس پیکرپاک این شهید همراه تعدادی دیگرشناسایی شد ودرشهرمقدس قم تشییع و بعد ازادای احترام درگلزارشهدای علی ابن جعفر(ع) بخاک سپرده شد

امید است خداوند ما رارهروراه این عزیزان وپاسدارخون مطهرشان قراردهد وهمه ماراازشفاعت شهیدان درفردای قیامت بهره مند گرداند


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ توسط سربازان جنگ نرم امام خامنه ای