پایگاه شهید سید حسین هدایی- قم
 
دوستان و دشمنان بدانند اگر از سرهایمان کوه ها بسازند فرزندانمان هرگز در کتاب تاریخ نخواهند خواند امام خامنه ای را تنها گذاشتند.---- سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

 

 

آشنایی با شهید سید حسین هدایی ازشهدای خیابان چهارمردان قم


 

 

برای نمایش فیلم مستند شهیدسید حسین هدایی

برروی نمایش فیلم کلیک کنید.

 

 

*     بیوگرافی شهید

**   خاطرات پدرومادرشهید

***    خاطرات همرزمان شهید

****   قسمتی از وصیت نامه شهید به همراه کلیپ تصویری


 

نام :سیدحسین              محل شهادت:شلمچه

نام خانوادگی :هدایی                تاریخ شهادت:1366

نام پدر:سیدحسن                               تاریخ دفن:1374

محل سکونت:محله چهارمردان قم           عملیات :کربلای هشت

محل تولد:قم            علت شهادت :برخوردگلوله مستقیم به سر

تاریخ تولد:1342

 

 

مادرشهید:

همه آرزودارندبرای فرزندشان یک بارجشن بگیرندولی من برای تنهاپسرم حسین دوبارجشن گرفتم سال66و سال74

 

پدرشهید:

زمان صدام(لعنةالله علیه)یک باربه عتبات عالیات رفتیم ،درهتل یکی از پیرمردهای کاروان اتاق نداشت .من اتاق خودم را به پیرمرددادم وخودم جلوی میز هتل خوابیدم صبح پیرمردبه من گفت :دیشب خواب حسین را دیدم که آمده بود به شما سربزندحسین آقادرخواب به من گفت:ماهرشب جمعه مهمان امام حسین(ع)هستیم.


اهمیت نماز:

درجبهه افرادمتدین نمازشب خوان،خوش برخورد،خنده رو وشجاع زیادبودندولی کسی که دارای همه این خصوصیات باشدکم بودکسی که اهل گریه و نمازشب باشد وآن قدرشاد باشد که بچه هااوقات فراغت رادرچادربااوباشند و وقتی ماموریتی به اومی سپارنداطمینان خاطرازانجام موفق کاراوداشته باشندواقعانادربودوهمه این ها درشهیدهدایی جمع بود.

خصوصیت دیگرآقاحسین تعقیبات طولانی بعدازنمازبودبه طوری که ظهرهااگرتمام دسته ها ناهارشان ودعای بعدازناهارهم راهم میخواندندمیتوانستندبه سفره آقاحسین برسنداوهمیشه آخرین نفری بود که ازحسینیه یانمازخانه خارج میشد.

 

 

راوی همرزم شهید:برادرعلی مسگری

 

 

مزدجهاد:

بابچه ها دورهم نشسته بودیم وگپ میزدیم .حسین گفت:آرزودارم شهیدومفقودشوم می خواهم قبرم همانندمادرم زهرا(سلام الله علیها)گمنام بماند.بچه ها گفتندازاین آرزوهانکن توتنهاپسرخانواده ای اگرمفقودبشی چطوربه صورت پدرت نگاه کنیم ؟ حسین گفت : لااقل پانزده سال مفقودباشم.گفتیم این چیزهارا ازخدانخواه چون خداشمارادوست داردودعایتان رامستجاب میکند.

درآخرباشوخی وخنده مثل اینکه معامله میکندگفت:آخرش هشت سال خیرش راببینید.

عملیات کربلای هشت آغازشدشرایط سختی بودحسین به عنوان فرمانده گروهان آرپی جی رابرداشت وشلیک کردنکته جالب اینجاست که فرمانده اوبودامامرتب به نیروهاسفارش میکردازاطراف آرپی جی دورشوندمباداآسیبی ببینند.

حسین آنقدرآرپی جی زدتامزدجهادش راباشهادت گرفت وهمانطورکه آرزوکرده بودپیکرپاکش مفقودشدودرست پس ازگذشت هشت سال جنازه اش پیداوتشییع شد.

راوی همرزم شهید:برادرعلی اصغرمالکی نژاد

 

قسمتی از وصیت نامه شهید سید حسین هدایی

 

به نام خدا براه خدا برای خدا

به نام الله پاسدارحرمت خون شهیدان به نام خدای هستی آفرین به نام خدایی که میمیراند و زنده می کندبه نام خدایی که تمام کرات آسمانی وتمام کهکشان ها وتمام اقیانوس ها ودریاها وتمام موجودات زنده و غیرزنده دریدقدرت اوست.

راه ما راه خدا راه حسین راه ائمه معصومین است وپیامی که من حقیربرای امت حزب الله دارم هیچگاه از ولایت فقیه جدانشویدوهرگزروحانیت را تنها نگذاریدکه اینان راهیان راه سعادت اند ودیگراینکه ازپدرعزیزومادرگرامیم تقاضای بخشش دارم وازآنهاخواهش میکنم که این پسرخطاکارخودرا حلال کنند.

وخواهشی که ازشماپدرومادروخواهران عزیزم دارم اینکه بعدازشهیدشدن من بیش ازحدگریه نکنیدبه یادشهدای کربلاباشید که بامظلومیت تمام به شهادت رسیدندبرای آنها مجلس عزاداری به پاکنیدمجلس سینه زنی راه بندازیدوبرای آنهاگریه کنید.

سیدحسین هدایی

تاریخ

62/12/5

 

 یادواره  شهید هدایی و شهدای خیابان چهارمردان قم سال 1391به همت بروبچه های با معرفت پایگاه شهیدسید حسین هدایی


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/۱۱/۱٦ توسط سربازان جنگ نرم امام خامنه ای